• Övrigt

 • Balkong och utrymningsväg till vinden

  Tillsammans med ombyggnad och renovering av vinden till en kurslokal blev det nödvändig att ta hänsyn till vissa brandskyddsföreskrifter. Eftersom det behövdes två utrymningsvägar löste vi det med att bygga en balkong med trappa istället för att bara har en brandtrappa. Likaså behövde den befintliga trappan till vinden en brandklassad vägg mot hallen på det nedre planet. (se sida trappor / trappa till vinden)
  Den största utmaningen här var att integrera utrymningstrappan på ett så snyggt sätt som möjligt. Lägg märke till pelaren, mellan över och nedre balkongen, som klätts in av spiraltrappan.

 • Inredning av vind på Hannemo kursgård

  För att förbättra planlösningen på vinden vinklade vi trappan som ändå behövde demonteras och modifieras i bredden för att ge plats åt brandisoleringen. I mellanbjälklaget fick det också bli stenull på grund av reglementen. I taket använde vi träfiberisolering i form av lösull. Ingen plast som ångspärr utan en duk som släpper igenom fukt vilket gör att hela taket blir en konstruktion som andas. Detta ger i sin tur ett sunt inomhusklimat som reglerar över- eller underskott av fukt.

 • Inredningsdetalj

  Några mindre projekt och exempel på snygga och smarta lösningar.