• Trappor

  • Lofttrappa i betong

    En enkel trappa som inte tar upp mer plats än vad den behöver. Vi tycker dessutom att den är jättesnygg på ett tufft sätt.

  • Trappa till vinden

    Den befintliga trappan ansågs vara för dålig eftersom vinden skulle användas som kurslokal. Istället att ersätta den med en ny bestämde vi oss för att renovera den gamla och dessutom ändra den till en vinklad trappa.
    Huvudanledningen till detta var en mycket fördelaktigare planlösning på vinden, miljöaspekter samt karaktären av en renoverad trappa jämfört med en nytillverkad.